Информация при събиране на лични данни

1. Отговорен за обработката на данни е:

Töpfer ООД

Хайзингер щрасе 6

87463 Дитманнсрид, Германия

Германия

2. Цел на обработката на данни

Ние обработваме Вашите лични данни само при спазване на съответните разпоредби за защита на данните. Вашите данни ще бъдат обработени само, ако е дадено следното законово разрешение:

• за изпълнение на нашите договорни услуги

• обработката се изисква по закон

• с ваше съгласие

• въз основа на нашите законни интереси

Указание при рекламации: Вашите данни ще бъдат запазени и използвани само за целите на обработката на процеса на рекламацията ви. Освен това вашите лични данни, като пощенски или имейл адрес, няма да бъдат обработвани, предавани или оценявани под каквато и да е форма. Препращайки вашите данни към нас, предполагаме, че сте съгласни.

3. Продължителност на съхранението или критерии за определяне на продължителността

Данните, които сте ни предоставили, съхраняваме дълго само дотолкова, за да изпълним гореспоменатите цели или както е предвидено в различните срокове за съхранение, предвидени в закона. Ако съответната цел вече не се прилага или след изтичане на съответните срокове, вашите данни ще бъдат рутинно блокирани или изтрити в съответствие със законовите разпоредби. За тази цел създадохме вътрешна фирмена концепция, за да осигурим тази процедура.

4. Предаване на вашите данни на трети страни

Ние прехвърляме вашите лични данни на трети страни само, ако това е разрешено от закона или ако сте дали съгласието си. Ако обработката се основава на съгласие, трябва да се направи позоваване на правото на отказ. Можете да оттеглите използването на вашите данни за вътрешни цели по всяко време с действие и в бъдеще. За целта е достатъчно да изпратите съответния имейл на datenschutz@toepfer-babywelt.de. Разбира се, имате възможност да изпратите оттеглянето си писмено по пощата до Töpfer GmbH, Heisinger Straße 6, 87463 Dietmannsried, Германия, или като ни се обадите на 08374 / 934-0.

5. Позоваване на съответните права на субекта на данни  

Имате право да получавате информация за личните си данни. Можете също така да поискате корекция на неверни данни. Освен това при определени условия имате право да изтривате данни, право да ограничавате обработката на данни и право на преносимост на данните.

6. Контакт със служителя по защита на данните

IKO Industrie-Kontor GmbH | Матиас Дикман | Длъжностно лице по защита на данните
Свържете се с длъжностното лице по защита на данните по електронна поща: dickmann @industrie-kontor .de
Телефон: +49 4131 7899 559
Мобилен телефон: +49 162 8936 320

7. Позоваване на правото на подаване на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните, ако смятате, че личните ви данни не се обработват законно. Адресът на надзорния орган, отговорен за нас, е: Баварска държавна служба за надзор на защитата на данните (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach.