ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Декларация за поверителност на данните за тази онлайн оферта и допълнителна информация относно задължението за информиране в съответствие с чл. 13 ОРЗД при събирането на лични данни от субекта на данните

Тази Декларация за поверителност (Версия: ОРЗД 1.0 от 23.05.2018 г.) е създадена от:

Немска служба за поверителност на данните – офис Мюнхен – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Поверителност на данните

Ние, Töpfer GmbH, сме отговорни за тази онлайн оферта и като доставчик на услуги от разстояние, които имате на разположение от началото на Вашето посещение в нашата онлайн оферта относно естеството, обхвата и целта за събиране и използване на лични данни в ясна, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма на ясен и прост език. Съдържанието на информацията трябва да е на Ваше разположение по всяко време. Поради това сме длъжни да Ви информираме кои лични данни се събират или използват. Лични данни означава цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

Ние придаваме голямо значение на сигурността на Вашите данни и на спазването на регламента за защита на данните. Събирането, обработването и използването на лични данни е предмет на разпоредбите на действащите европейски и национални закони.

Бихме искали да използваме следната политика за поверителност, за да Ви покажем как обработваме Вашите лични данни и как можете да се свържете с нас:

Töpfer GmbH
Heisinger Straße 6
D-87463 Dietmannsried
№ в Търговския регистър: 441
Geschäftsführerin: Сузана Габлер

телефон: +49 8374 934-0
имейл: info@toepfer-babywelt.de

Нашият служител по защита на данните

Нашият служител по защита на данните ще се свърже с вас с въпроси, както следва:

Свен Ленц
Немска служба за поверителност на данните – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50, D-87435 Kempten

имейл: lenz @deutsche-datenschutzkanzlei .de

A. Общи условия

За по-добра разбираемост в нашата политика за поверителност се премахва диференциацията по пол. По отношение на равното третиране съответните условия се прилагат и за двата пола.
Какво означават използваните термини, напр. „лични данни“ или „обработка“, може да намерите в член 4 от Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД).
Личните данни на потребителите, обработвани в контекста на тази онлайн оферта, включват данни за физически лица (напр. име и адрес на клиентите), данни за договори (напр. използвани услуги, имена на служители, информация за плащанията), данни за употреба (напр. посетени уебсайтове на нашата онлайн оферта, интерес към нашите продукти) и данни за съдържание (напр. записи във формуляра за контакт).
„Потребител“ тук включва всички категории лица, засегнати от обработката на данни. Те включват например нашите бизнес партньори, клиенти, заинтересовани страни и други посетители на нашата онлайн оферта.

B. Конкретна политика за поверителност

Ние гарантираме, че събираме, обработваме, съхраняваме и използваме Вашите данни само във връзка с обработката на Вашите запитвания и за вътрешни цели, както и да Ви предоставяме услуги или да предоставяме съдържание.

Основи на обработката на данни

Ние обработваме лични данни на потребителите само според съответните разпоредби за защита на данните. Данните на потребителите се обработват само ако съществуват следните правни основания за разрешение:

 • да предоставяме нашите договорни услуги (напр. обработка на поръчки), както и онлайн услуги
 • обработването се изисква от закона
 • ако имаме Вашето съгласие
 • въз основа на законните ни интереси (напр. интерес към анализа, оптимизацията и икономическата работа и сигурността на нашето онлайн предложение по смисъла на чл. 6, пар. 1, буква ОРЗД), по-специално при измерването на обхвата, създаване на профили за рекламни и маркетингови цели и събиране на Достъп до данни и използване на услуги от трети страни)

Бихме искали да Ви покажем къде горепосочените правни основания са регламентирани в ОРЗД:

СъгласиеЧл.6, ал. 1, т. а, пар. 7 ОРЗД
Обработка за изпълнение на нашите услуги и изпълнение на договорни меркиЧл. 6, ал. 1, т. б, ОРЗД
Обработка за изпълнение на нашите правни задълженияЧл. 6, ал. 1, т. в ОРЗД
Обработка за защита на нашите законни интересиЧл. 6, ал. 1, т. е ОРЗД

Предаване на данни на трети страни

Предаването на данни на трети страни е само в рамките на законовите изисквания.Ние предаваме данни на потребители на трети страни, ако например се изисква информация за договорни цели или въз основа на законни интереси в икономическата и ефективна работа на нашия бизнес.

Ако използваме подизпълнители за предоставянето на нашите услуги, ще предприемем подходящи правни предпазни мерки и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни в съответствие с приложимото законодателство.

Предаване на данни на трети страни или международна организация

Третите страни са страни, в които ОРЗД не е пряко приложимо. Това включва всички страни извън ЕС или Европейското икономическо пространство.

Има прехвърляне на данни към трета държава или международна организация. Трябва да се има предвид, че са налице подходящи подходящи / адекватни гаранции и че имате изпълними права и ефективни правни средства за защита.

Копие от съответните гаранции можете да получите на:

Период на съхранение на Вашите лични данни

Придържаме се към принципа на избягване и минимизиране на данни. Това означава, че съхраняваме Вашите данни, предоставени ни само за толкова дълго време, за да изпълним гореспоменатите цели или според различните периоди на съхранение, предвидени от законодателя. При изпълнение на съответната цел или при изтичането на крайните срокове, Вашите данни рутинно и в съответствие с правните разпоредби се блокират или изтриват.

За тази цел създадохме вътрешна фирмена концепция, която да гарантира тази процедура.

Контакт за връзка

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон, факс или чрез формуляр за контакт и т.н., Вие се съгласявате с електронната комуникация. Когато се свързвате с нас, се събират лични данни. Кои данни се събират в при комуникация можете да видите от съответния формуляр за контакт. Данните Ви се предават чрез SSL-криптиране. Предоставената от Вас информация ще бъде съхранявана единствено за целите на обработката на искането и за евентуални последващи въпроси.

Бихме искали да Ви представим правните основания за това:

Обработка за изпълнение на нашите услуги и изпълнение на договорни меркиЧл. 6, ал. 1, т. б, ОРЗД
Обработка за защита на нашите законни интересиЧл. 6, ал. 1, т. е ОРЗД

Ние използваме софтуер за грижа за данните на клиентите ни (CRM-System) въз основа на нашите законни интереси (ефективна и бърза обработка на потребителските заявки). Системата се управлява от нас. По този начин няма прехвърляне на данни на трети страни.

Бихме искали да отбележим, че имейлите могат да бъдат прочетени или променени неоторизирани и незабелязани при предаването. Също така бихме искали да отбележим, че използваме софтуер за филтриране на нежелани електронни съобщения (филтри за спам). Филтърът за спам може да отхвърли имейлите, ако те са отбелязани като спам чрез определени функции.

Какви са Вашите права?

 1. Право на информация
  Имате право да получите безплатна информация за съхраняваните данни. При поискване ние ще Ви информираме писмено, в съответствие с приложимото право, кои Ваши лични данни сме съхранили. Това също включва произхода и получателите на Вашите данни, както и целта на обработката на данни.
 2. Право на коригиране
  Имате право да поправите данните си в случай на неточност. Възможно е да имате ограничения върху обработката, например ако личните Ви данни са неточни.
 3. Право на блокиране
  Можете да блокирате данните си. За да може да се вземе предвид блокирането на Вашите данни по всяко време, тези данни трябва да се съхраняват в заключен файл за целите на контрола.
 4. Право на изтриване
  Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, при условие че няма законови изисквания за съхранение. Що се отнася до такова задължение, ние заключваме Вашите данни при поискване. Ако съответните правни предпоставки са изпълнени, ние ще изтрием личните Ви данни дори без съответното искане от вас.
 5. Право на преносимост на данни
  Имате право да изискате предоставянето на личните данни, които сте ни предоставили, във формат, който позволява прехвърлянето на друго място.
 6. Право на обжалване пред контролен орган
  Имате възможност да подадете жалба до един от регулаторите
  за поверителност.
  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
  Promenade 27, D-91522 Ansbach
  телефон: +49 981 53-1300
  факс: +49 981 53-981300
  Можете да отворите формуляра за жалби на Баварската държавна служба за надзор за защита на данните чрез следната връзка: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html
 7. По всяко време можете да отмените използването на Вашите данни за вътрешни цели за в бъдеще. За тази цел изпратете имейл на datenschutz @toepfer-gmbh .de. Такова отменяне обаче не засяга законосъобразността на извършените от нас операции по обработка. Това не засяга обработката на данни по отношение на всички други правни основания, като например започването на договора (вж. по-горе).

Защита на Вашите лични данни
Ние осигуряваме най-съвременни договорни, организационни и технически защити, за да осигурим спазването на законите за защита на данните и да защитим данните, обработвани от нас, срещу случайни или умишлени манипулации, загуби, унищожаване или достъп от неоторизирани лица.

Една от мерките за сигурност е кодираното прехвърляне на данни между Вашия браузър и нашия сървър. За тази цел се използва 128-bit-SSL (AES 128) криптиране. Това включва нашия IP-адрес.

Личните Ви данни ще бъдат защитени по следните точки (откъс)

 1. Поддържайте поверителността на личната си информация
  За да запазим поверителността на съхраняваните при нас лични данни, предприехме различни мерки за достъп и контрол на достъпа.
 2. Поддържане на целостта на Вашата лична информация
  За да запазим поверителността на съхраняваните при нас лични данни, предприехме различни мерки за достъп и контрол на достъпа.
 3. Защита на поверителността на личната Ви информация
  За да запазим наличността на съхраняваните при нас лични данни, предприехме различни мерки за контрол на поръчката и наличността.

Използваните мерки за сигурност ще се усъвършенстват непрекъснато в съответствие с технологичното развитие. Въпреки тези предпазни мерки, поради опасностите в Интернет, не можем да гарантираме сигурността на трансфера на данни във връзка с онлайн офертите ни. Поради това всяко прехвърляне на данни от Вас към нашето онлайн предлагане е на Ваш собствен риск.

Защита на непълнолетни лица
Лична информация може да предоставят лица, ненавършили 16-годишна възраст, само ако те имат изричното съгласие на законния им настойник или лица, навършили 16-годишна възраст или по-възрастни. Тези данни се обработват съгласно декларацията за поверителност.

Бисквитки“
Ние използваме „бисквитки“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват във Вашия Интернет браузър. „Бисквитките“ позволяват разпознаването на Интернет браузъра. Файловете се използват, за да помогнат на браузъра да се ориентира в онлайн офертата и да може да използва напълно всички функции.

Нашето онлайн предлагане използва: „Бисквитки“ на браузъра

Контрол на „бисквитките“ от потребителя
„Бисквитки“ на браузъра: Можете да настроите всички браузъри да приемат „бисквитки“ само при поискване. Също така, като зададете настройка само бисквитки, те ще се приемат от страниците, които посещавате в момента. Всички браузъри имат функция, позволяваща избирателно изтриване на „бисквитки“. Приемането на „бисквитки“ обикновено може да бъде изключено, но след това да бъде включено, ако могат да бъдат приети ограничения за удобството на тази онлайн оферта.

Използване на „бисквитки“ на трети страни
В нашата онлайн оферта доставчиците на трети страни задават [допълнителни] „бисквитки“ чрез въвеждане на редакционни текстове или реклами (бисквитки на трети страни). Доставчиците на трети страни също са обект на стриктни изисквания за защита на данните относно наличието на лични данни.

Деактивиране или премахване на „бисквитки“ (отказване)

Всеки уеб браузър предлага начини за ограничаване и изтриване на „бисквитките“. За повече информация посетете следните уеб сайтове:

Услуга за уеб анализи Matomo
Използваме софтуера Matomo (https://matomo.org/) за да събираме и съхраняваме данни за целите на маркетинга и оптимизацията. От тези данни потребителските профили се създават под псевдоним, за целта се използват „бисквитки“. Данните, събрани от технологията Matomo (включително анонимния Ви IP адрес), ще бъдат предавани на нашия сървър и съхранявани за целите на анализа на използването, за да се оптимизират нашите онлайн предложения.

Информацията, генерирана от „бисквитката“ в псевдонимния потребителски профил, не се използва за личното Ви идентифициране и не се обединява с личните данни на носителя на псевдонима. Ако не сте съгласни със съхраняването и оценката на тези данни при посещението си на нашата онлайн оферта и искате да се не желаете това за в бъдещето, можете да прекратите използването на „бисквитки“ и по този начин участието си в следването.

Влезте в браузъра си, за да се свържете с нас и да получите информация за „бисквитките“ и да получите повече информация относно Вашите „бисквитки“ и бисквитки, които са достъпни за вас. Неприемането на „бисквитките“ може да ограничи функционалността на нашата онлайн оферта.

Имате възможност да не приемете събирането и анализа на данни за целите на маркетинга и оптимизацията. Ще трябва да кликнете върху връзката по-долу, за да поставите „бисквитката за деактивиране“ в браузъра си.

Настройка на кутийката за отметка: Вашето посещение в тази онлайн оферта понастоящем се покрива от уеб анализа на Matomo. Кликнете, за да видите по-надолу.

 

Услуга за уеб анализи MyFonts Counter
Ние използваме MyFonts Countern, услуга за уеб анализи MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Поради лицензионните условия, проследяването на показването на страници се извършва чрез отчитане на броя на посещенията в нашата онлайн оферта за статистически цели и предаването ѝ на MyFonts. MyFonts събира анонимни данни.

Данните се предават чрез активиране на Java Script код в браузъра Ви. За да предотвратите изпълнението на Java скрипт код от MyFonts като цяло, можете да инсталирате Java Script Blocker (напр. www.noscript.net).

При необходимост се извършва пренос на данни към трета страна или международна организация. Трябва да се има предвид, че са налице подходящи подходящи / адекватни гаранции и че имате изпълними права и ефективни правни средства за защита.

Копие от съответните гаранции можете да получите на:

Повече информация за защита на данните и използваните бисквитки може да намерите на: http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Използване на Google Maps
Използваме Google Maps, за да показваме карти и да създаваме достъп до тях. Google Maps се управлява от 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA С използването на тази онлайн оферта приемате събирането, обработката и използването на събраните от вас данни (включително IP адреса) от Google и от неговите представители или трети страни. Общите условия на Google Maps могат да бъдат намерени на:

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Предаване на данни на трети страни или международна организация Трябва да се има предвид, че са налице подходящи подходящи / адекватни гаранции и че имате изпълними права и ефективни правни средства за защита.

Копие от съответните гаранции можете да получите на:

Подробна информация относно прозрачността и опциите, както и декларацията за поверителност, можете да намерите в Центъра за поверителност на: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

Бюлетин
Когато се регистрирате да получавате нашия бюлетин на електронната си поща, ще бъде събрана лична информация. Тези данни ще бъдат използвани от нас за собствени рекламни цели под формата на Вашия електронен бюлетин при условие, че сте изрично съгласни с тях, както следва:

Можете да прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време чрез предоставената връзка в бюлетина или чрез изпращане на съобщение до нас на имейл toepferchen_reply @toepferweb .de. След прекратяването на абонамента Вашият имейл адрес ще бъде изтрит веднага от електронната ни поща и ще бъде включен в заключен файл, за да се гарантира прекратяването.

За информационния бюлетин за проследяване на поведението на потребителя той се псевдонимизира. Тук се обработват следните псевдонимни данни: получател, получатели без отпаднали, изчакващи получатели, пропуснати получатели, уникална степен на анулиране на абонамента, уникални анулирания, степен на отпадане, отпадания (от тях хард и софт отпадания), уникална степен на отваряния, уникални отваряния, степен на отваряния, отваряния, уникална степен на щраквания, уникални щраквания, степен на щраквания, щраквания, ефективни уникални щраквания, щраквания за сегментиране на целеви групи.

За доставяне на бюлетина работим с външен доставчик на услуги
Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
D-79106 Freiburg/GERMANY.

Вашите лични данни ще бъдат препратени до Inxmail GmbH с цел изпращане на бюлетина и обработени от него само съгласно нашите инструкции.

Използване на RSS емисии
Използваме RSS емисии, за да Ви информираме за текущите теми.

RSS означава Really Simple Syndication. Това е формат на електронно съобщение. За да използвате емисията, се нуждаете от т.нар. „RSS четец“. За всички операционни системи се предлагат различни RSS четци. Някои браузъри позволяват използването на RSS емисии, без да е необходима допълнителна инсталация на програма.

Предаване на лични данни за обработка на поръчки
Събраните от нас лични данни ще бъдат предадени на транспортното дружество, заявено с доставката в рамките на договора, доколкото това е необходимо за доставката на стоките. Ние предаваме данни за плащанията в процеса на обработка на плащанията на упълномощената кредитна институция.

Промяна в политиката ни за поверителност
Запазваме си правото да коригираме политиката си за поверителност, за да спазим действащите законови изисквания или да приложим промени в нашите услуги в декларацията за поверителност. Това например може да засегне въвеждането на нови услуги. Вашето ново посещение ще бъде предмет на новата политика за поверителност.

Търговска марка

Всяка фирма или търговска марка, упомената тук, е собственост на съответната фирма. Наименованията на марки и имена са с чисто информативни цели.

 1. Конкретни напътствия за Русия

За потребители със седалище в Руската федерация:

Горепосочените услуги на нашата онлайн оферта не са предназначени за граждани на Руската федерация, които живеят в Русия.

Ако сте руски гражданин, вие сте изрично уведомени, че всяка лична информация, която ни предоставяте чрез тази онлайн оферта, е на Ваша отговорност и риск. Вие също се съгласявате, че няма да ни търсите отговорност за неспазването на законите на Руската федерация.